KIHT

Бухгалтерія підприємства у середовищі бізнес-симуляції ViAL+ PDF Друк

Один із суттєвих бонусів бізнес-симуляції ViAL+ – можливість отримання практичних знань із ведення бухгалтерії компанії саме в тому обсязі, в якому вони необхідні її керівнику.

Так, журнал господарських операцій інформує учасника про дебет і кредит господарських операції за минулий і поточний періоди симуляції, чистий прибуток і чистий збиток його фірми. Дієвими інструментами оцінки прибутковості компанії є журнал проводок і оборотно-сальдова відомість. Перший ілюструє зміни стану дебетованих та кредитованих об’єктів обліку (кількості й вартості), друга – залишок коштів на початок та кінець періоду, обороти по дебету і кредиту для кожного рахунку й субрахунку підприємства.

Вкладка «Баланс» відображає форму 1 фінансової звітності відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку.


Баланс показує актуальний стан оборотних і необоротних активів компанії, структуру її пасивів (величина власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань забезпеченням наступних витрат і платежів). Вивчення балансу відкриває широкі можливості для аналізу поточного стану компанії, вивчення причинно-наслідкових зв'язків, оцінки рішень, які до такого стану призвели, побудови прогнозів розвитку компанії.

Вкладка "Звіт про фінансові результати" показує форму 2 П(С)БО, в якій розкрито статті формування фінансового результату компанії за попередній період.


 

  

Напишіть нам

Контакти

Адреса для листування: Київ-04210, а/с 189

Наша адреса: 04210, Київ, просп. Героїв Сталінграда, будинок 12 Ж

Наші телефони:

  • (063) 5-08-08-66
  • (050) 56-56-112
  • (050) 809-11-86
  • (097) 224-29-21

e-mail: office@kint.com.ua

Запрошуємо

      

Ми і наші учасники


Залишити відгук

Ваш відгук

Замовити симуляцію ViAL+