Бізнес-симулятор ViAL+ і його можливості

Ніщо не навчає ефективніше за практику! Комп’ютерна програма-симулятор ViAl+ реалістично моделює виробниче підприємство та ринкове середовище його діяльності. У цій програмі можливо апробувати теоретичні знання з економічних дисциплін та поступово набути управлінських компетентностей.

Безпосередньо впливаючи на живий конкурентний ринок, учасник симуляції досягає поставлених цілей керівництва, отримує прибуток, розвиває власний бізнес. Управління компанією у ViAL+ здійснюється за періодами її діяльності на ринку, через організацію роботи основних відділів підприємства.

Виробничий відділ

Функціонал виробничого відділу у ViAL+ дає можливість навчитися раціонально розпоряджатися обладнанням і сировиною. Учасник на власний розсуд здійснює закупівлю обладнання та його модернізацію, розробляє виробничу програму і створює нові конкурентні продукти.

Програма надає детальну статистику обігу сировини й застосування обладнання для аналітики. Так майбутні підприємці отримують цінний навик економного й ефективного використання наявних ресурсів.

Відділ маркетингу і збуту

Можливості цього розділу симулятора дозволяють:

  • здійснювати дослідження ринкового середовища по кожному виду продукції (споживацький попит; місткість ринку; можливі ефекти від реклами, цін, асортименту; ціноутворення та нормативи використання сировини тощо);
  • проводити аналітику діяльності конкурентів, включаючи виробничий персонал компаній, ціни, найменування продукції, баланси та активи, рекламні бюджети;
  • забезпечувати попит на продукти завдяки рекламі на телебаченні, радіо, друкованих ЗМІ, носіях, у транспорті та через промоушен;
  • реалізовувати вироблену продукцію на власних і арендованих торгових площах;
  • створювати торгову мережу та ефективно управляти нею.

Відділ персоналу

Інструменти симуляції ViAL+ дають змогу керувати кількістю та продуктивністю роботи персоналу на виробничих лініях і їхніх модифікаціях. Учасник може довільно збільшувати чи зменшувати штат працівників на підприємстві, спостерігаючи за наслідками кадрових змін.

Також можливо мотивувати наявний персонал преміями та надбавками до заробітної плати.

Фінансовий відділ

Основна функція фінансового відділу симулятора — допомогти учаснику управляти доходами і витратами компанії. Окрім повної звітності про доходи і структуру витрат, рух грошових коштів, вкладка «Фінансовий відділ» пропонує кредитні і депозитні операції.

Завдяки цій опції учасник удосконалює навики раціонального поводження з кредитними та інвесторськими коштами. Він має змогу примножити прибуток підприємства депозитним вкладом.

Бухгалтерія

У ViAL+ передбачена бухгалтерська аналітика діяльності підприємства для його керівника, включаючи:

  • журнал господарських операцій;
  • проводки за рахунком;
  • оборотно-сальдову відомість;
  • баланси;
  • звітність про фінансові результати.

Інформація максимально структурована за періодами життєвого циклу компанії.

Контроль діяльності компанії (аналітичний відділ)

Оперативний контроль включає в себе оцінку виробничої діяльності, маркетингу та фінансового стану на час проходження робочого періоду.

Він дозволяє помітити і вчасно виправити помилки, які можуть вплинути на результати діяльності підприємства.

Апробувати демо-версію VIAL+ безкоштовно просто зараз!