KIHT

Ви станете успішним за допомогою бізнес-симуляції VIAL+ PDF Друк

Чи знаєте Ви, що цінність фахівця визначається не стільки його теоритичними знаннями, скільки наявністю навиків, які допомагають застосовувати ці зання на практиці? Саме від своєчасно отриманих професійних компетенцій та навиків дуже часто залежить кар'єра та життєвий успіх молодого спеціаліста.

Як же навчитися ефективно застосовувати отримані знання у професійній діяльності і збільшити свою вагу на ринку праці та в уявленні роботодавця?

Прийняти участь в Інтерактивному тренінгу на базі бізнес - симуляції ViAL+ , який дозволяє усунути цю прогалину у професійній підготовці фахівця:

1. Бізнес-симуляція ViAl+ - це перша в Україні повномасштабна та багатофункціональна симуляційна система, яка побудована з урахуванням особливостей українського ринку, на базі вітчизняного законодавства та вимог до бухгалтерського обліку;

2. Бізнес-симуляція ViAl+ абсолютно реалістично відтворює функціональну побудову виробничого підприємства та дозволяє учаснику самостійно аналізувати та приймати рішення щодо діяльності підприємства на кожному ланцюжку, як виробничого процесу, так і його поведінки у конкурентному середовищі на ринку;

3. Бізнес-симуляція ViAl+ навчає проведенню фінансово-економічного аналізу та моніторингу фінансового стану компанії, системному аналізу економічних процесів та управлінню ними;

4. Бізнес-симуляція ViAl+ надає можливість учаснику набути практичного досвіду у стратегічному та оперативному плануванні діяльності підприємства, в управлінні та організації діяльності компанії по реалізації таких планів в умовах ринкової економіки;

5. Бізнес-симуляція ViAl+ навчає самостійно визначати номенклатуру продукції для виробництва, здійснювати відповідні дії щодо розробки нових видів продукції, закуповувати сировину, необхідні компоненти та технологічне обладнання для організації виробничого процесу, реагуючи на запити ринку;

6. Бізнес-симуляція ViAl+ дозволяє учаснику набути досвіду щодо управління персоналом через механізми мотивації та оплати праці і забезпечити підвищення продуктивності праці;

7. Бізнес-симуляція ViAl+ допомагає учаснику отримати практичні навики у проведенні аналізу ринкового середовища, розробці та впровадженні маркетингової політики підприємства в умовах жорсткої конкурентної боротьби за ринки збуту;

8. Бізнес-симуляція ViAl+ дозволяє учаснику отримати компетенції щодо  розуміння причинно-наслідкових зв’язків управління економічними процесами на підприємстві в конкурентному ринковому середовищі. Більш того, ViAl+ допоможе учаснику проаналізувати  наслідки прийнятих рішень не тільки виходячи з ринкових позицій компанії, але і на основі аналізу  фінансово-економічних показників у відповідних формах бухгалтерського обліку та   проілюструє це  у відповідних таблицях;

Протягом участі у Інтерактивному тренінгу на базі бізнес-симуляції ViAL+ відбувається адаптація до середовища симуляції (3-4 сесії), формування комплексного бачення компанії як системи, яка, складається із взаємопов’язаних функціональних підрозділів (8-10 сесій), формується розуміння причинно-наслідкових зв’язків управління економічними процесами підприємства в конкурентному ринковому середовищі (15-18 сесія), після цього учасник вже усвідомлено реалізує і коригує раніше сформований план дій, аналізує отримані результати (після 20-ої сесії). Перший відчутний результат отримується після проходження 25-ти сесій.

Бізнес-симуляція ViAl+ створює умови та відчуття   абсолютно реальної конкуренції, тому що кожний учасник Інтерактивного тренінгу, за допомогою ринкових механізмів та інструментів, взаємодіє у ринковому середовищі з іншими учасниками тренінгу з різних куточків України.

Основними результатами проходження інтерактивного тренінгу на базі Бізнес - симуляції ViAL+ є формування в учасників професійних компетенцій та практичних навиків:

  • системного аналізу економічних процесів на підприємстві та управління ними;
  • тактичного і стратегічного планування діяльності компанії в конкурентному середовищі;
  • проведення фінансово-економічного аналізу та моніторингу фінансової системи компанії;
  • управління діяльністю компанії та її функціональними службами: маркетингу, збуту, управління персоналом, організації виробництва та ін.;
  • планування та управління поведінкою компанії у ринковому середовищі;

Ефективність тренінгу на базі бізнес-симуляції ViAL+ досягається тим, що учасник  отримує в управління компанію молочного ринку (сегмент вибраний, як легкий у розумінні технології виробництва, і як застосовний, з точки зору логіки, ринкових процесів для будь-якої галузі) з необхідним стартовим капіталом. 

Він стає керівником компаніїнаділяєтеся правом індивідуального доступу до самостійного управлінняголовними функціями підприємства:

- організація та управління виробничими процесами;

- формування й управління основними фондами;

- набір й управління персоналу;

- розробка та освоєння нових видів продукції;

- управління споживчою якістю продукції;

- вивчення ринків збуту й вироблення стратегії та тактики реалізації продукції (маркетинг);

- організація збуту продукції;

- управління фінансами компанії, у тому числі шляхом доступу до кредитних і депозитних інструментів;

- підвищення ефективності виробництва;

- організація ведення бухгалтерського обліку та формування балансу компанії.

Компанія КІНТ  відповідально відноситься не тільки до своєї репутації та авторитету, але і до репутації учасників - "випускників" Інтерактивного тренінгу. Усім учасникам, хто подолає нелегкий шлях отримання навиків та компетенцій управління економічними процесами на підприємстві й пройде 25 сесій (періодів) видається Свідотство встановленого зразка. Це Свідоцтво підтверджує і гарантує, що учасник отримав професійні навики та компетенції управління економічними процесами на виробництві.

Рішення за Вами - не вагайтеся і станьте учасником Інтерактивного тренінгу на базі бізнес - симуляції ViAL+, але треба пам'ятати, що це нелегкий шлях, який потребує зусиль та терпіння і його подолають тільки самі наполегливі. Але цей шлях надзвичайно ефективний і дає чудовий результат  тим, хто вирішив будувати своє майбутнє "власними руками".


 

  

Напишіть нам

Контакти

Адреса для листування: Київ-04210, а/с 189

Наша адреса: 04210, Київ, просп. Героїв Сталінграда, будинок 12 Ж

Наші телефони:

  • (063) 5-08-08-66
  • (050) 56-56-112
  • (050) 809-11-86
  • (097) 224-29-21

e-mail: office@kint.com.ua

Запрошуємо

      

Ми і наші учасники


Залишити відгук

Ваш відгук

Замовити симуляцію ViAL+