KIHT

Опис бізнес-симуляції ViAL+ PDF Друк

Що являє собою бізнес-симуляція ViAL +

Що таке бізнес-симуляція і навіщо вона потрібна? Відповідь на це питання давно знайшли країни Західної Європи й Америки, економіка яких служить взірцем для розвиненого вітчизняного бізнесу. Надзвичайно популярні у країнах Заходу бізнес-симуляції – це інтерактивні моделі реального ділового середовища у вигляді комп’ютерних програм. Бізнес-симуляції можуть моделювати середовище будь-якого масштабу: структурний підрозділ компанії, цілу фірму, виробничу галузь та навіть економіку всієї держави. Будь-яка бізнес-симуляція розробляється передусім для формування практичних ділових умінь і навичок учасників.

Унікальні особливості ViAL+:

1. Віртуальне середовище повністю змодельоване під український ринок, а отже, діяльність у ньому допомагає практично освоїти закони вітчизняного бізнесу.
2. Учасник водночас виступає в ролі топ-менеджера віртуального підприємства та організатора діяльності його шести структурних підрозділів: виробництва, маркетингу і збуту, управління персоналом, фінансів, бухгалтерії, аналітики. Тому підготовка в симуляції ViAL+ може бути корисна не лише майбутнім чи працюючим економістам та управлінцям, а й маркетологам, фінансовим аналітикам, бухгалтерам, технологам молочного виробництва та багатьом іншим фахівцям.
3. Відсутній будь-який готовий сценарій! Бізнес-середовище твориться самими учасниками, що максимально наближає симуляцію до реальних умов підприємництва.
4. Симуляція розроблена професійними економістами – викладачами КНЕУ – зі знанням дії основних ринкових законів.
5. До завершення чергового періоду участі в симуляції кожне рішення може коригуватися – це дає можливість пробувати всі варіанти, застосовувати й оцінювати різноманітні бізнес-стратегії.

Про участь у ViAL +

Зареєструвавшись у симуляції, учасник або команда гравців створює власну компанію сегменту молочного виробництва та отримує стартовий капітал для її розвитку. Грати можна в декількох режимах: демо-версія дозволить ознайомитися з функціоналом Vial+, навчальний режим із підказками оптимально підійде тим, хто вперше будує свій бізнес у середовищі симуляції. Досвідчені гравці або ті, хто повністю впевнений у власних силах, можуть обходитися без підказок, покладаючись на власну інтуїцію, та обрати основний режим.
Учасник чи команда учасників наділяється правом індивідуального доступу до головних функцій підприємства:
 • організації виробничого процесу;
 • формування й управління основними фондами;
 • набору персоналу й управлінням ним;
 • розробки та освоєння нових видів продукції;
 • управління виробничими процесами;
 • управління споживчою якістю продукції;
 • вивчення ринків збуту й виробленням стратегії й тактики реалізації продукції (маркетинг);
 • організації збуту продукції;
 • управління фінансами компанії, у тому числі шляхом доступу до кредитних і депозитних інструментів;
 • підвищення ефективності виробництва;
 • організації ведення бухгалтерського обліку та формування балансу компанії.
Життєдіяльність фірм у ViAL+ складається із раундів, кожен із яких відповідає реальному кварталу діяльності. Приймаючи рішення відносно виробництва продукції, її реклами та збуту, поповнення й удосконалення активів, кадрової політики тощо, власник віртуальної компанії визначає напрямки та результативність діяльності фірми у кожному періоді. Яку мету при цьому ставити – залежить лише від самого учасника. Можна боротися за лідерство в рейтингу або просто перевірити свої знання з економіки, апробувати різні підходи до організації діяльності фірми, маркетингової кампанії, навчитися планувати та досягати поставлених цілей. Можливості бізнес-симуляції для цього достатньо широкі. 

Взаємодія учасників у симуляції 

Як і реальне підприємництво, успішний бізнес у ViAL+ передбачає конкуренцію за першість або принаймні вигідну частку на ринку.

У симуляції можна використовувати такі інструменти маркетингового впливу:
1. Встановлення ціни.
2. Проведення рекламної кампанії.
3. Формування номенклатури та асортименту продукції — відбувається за результатами  прийняття рішення про:
 -  визначення кількості номенклатурних груп;
 - планування асортименту продукції в кожній номенклатурній групі за рахунок використання різних добавок та наповнювачів і різних видів упаковок.
Кожна асортиментна позиція повинна відрізнятися за назвою. 
Широка номенклатура та асортимент продукції дозволяє задовольнити більшу палітру уподобань клієнтів, таким чином привабивши й утримавши якнайбільше споживачів.
5. Розвиток власної збутової мережі  передбачає будівництво власних торгових площ. Вплив на ринок має як кількість, так і місткість власних магазинів, оскільки таким чином визначається територіальна присутність компанії і рівень її контактів зі своїми споживачами.
6. Формування позитивного іміджу компанії — даний інструмент формується опосередковано, протягом тривалого часу (декілька періодів) перебування компанії на ринку і в повній мірі залежить від оцінки споживачами даної компанії. Основними складовими формування іміджу компанії у бізнес-симуляції «ViAl+» є:
  - присутність компанії на даному сегменті ринку, що проявляється в розмірі частки сегменту ринку, яку компанія здобула в минулі періоди;
 - можливість задоволення попиту – споживачі в бізнес-симуляції «ViAl+» досить сильно реагують на відсутність чи недостатність поставок на ринок при активній маркетинговій політиці, що проявляється у втраті довіри споживачів у наступних періодах.

Але конкурентним протистоянням взаємодія між учасниками не обмежується! Присутня можливість повноцінної ділової комунікації.

Зокрема, учасники можуть налагодити купівлю-продаж сировини й аренду торгових площ у конкурентів, економлячи власні кошти.

Таким чином, майбутні бізнесмени вчаться домовлятися між собою та досягати очікуваного позитивного ефекту.

Рейтинг компаній у ViAL+

За результатами діяльності віртуальних фірм у ViAL+ формується їх рейтинг. Він включає в себе кілька важливих критеріїв: загальний бал, прибуток, долю ринку, продуктивність праці, рентабельність, чистий грошовий потік, коефіцієнт загальної та поточної ліквідності, кількість та сума контрактів, сума активів, асортимент продукції, ефективність використання сировини й торгівельних площ. Такий підхід дозволяє не лише визначити фірму-лідера, а й розкрити кожному учаснику його сильні та слабкі сторони й поставити завдання для майбутньої роботи над собою.

Структура й особливості роботи підприємств у ViAL+

Управління компанією в бізнес-симуляції здійснюється через організацію роботи декількох її структурних підрозділів, як- от:
 • Виробничий відділ.
 • Відділ маркетингу та збуту.
 • Відділ персоналу.
 • Фінансовий відділ.
 • Бухгалтерія.
 • Відділ оперативного контролю.

Максимум функціоналу та інформації для прийняття ефективного рішення, відповідність реальним умовам вітчизняної економіки та законам ринку, ефект «живого» бізнес-середовища, яке творять самі учасники, забезпечують дієвість та результативність ViAL+ як бізнес-тренажеру для навчання підприємництву.

Хочете дізнатися ще більше про те, як грати у ViAL+? Скачайте інструкцію до бізнес-симуляції!

 

  

Напишіть нам

Контакти

Адреса для листування: Київ-04210, а/с 189

Наша адреса: 04210, Київ, просп. Героїв Сталінграда, будинок 12 Ж

Наші телефони:

 • (063) 5-08-08-66
 • (050) 56-56-112
 • (050) 809-11-86
 • (097) 224-29-21

e-mail: office@kint.com.ua

Запрошуємо

      

Ми і наші учасники


Залишити відгук

Ваш відгук

Замовити симуляцію ViAL+